اسكو از زبان اطلاعات و آمار

آمار و جمعیت اسکو

تقسيمات در منطقه اسكو در ادوار مختلف :

در منطقه اسكو در زمان هاي مختلف در طول تاريخ طبق سياست هاي پيش بيني شده و برنامه ريزي داخلي در جهت تقسيمات كشوري و ديگر مسائل منطقه اي از نظر سياسي و اجتماعي تغييراتي در بافت جغرافيايي منطقه صورت گرفته است و اين تحولات از هزاره هاي قبل از ميلاد شروع و تا كنون نيز ادامه دارد. براي روشن شدن موضوع مورد بحث، آمار و ارقام متفاوت و مختلفي در اين مورد ارائه مي گردد.

منطقه اسكو زماني  به صورت دژ يا قلعه و يا بنام شهر معروف و مشهور " اوشكايا " در صحنه سياسي ، نظامي ، اقتصادي و اجتماعي هزاره قبل از ميلاد مورد توجه حكومت هاي داخلي و خارجي بود كه در آن زمان به دولت " ماننا " تعلق داشت. طبق گزارش سارگون دوم پادشاه آشور، در 714 سال قبل از ميلاد اسكو داراي بيش از 115 دهكده داشت كه توسط سربازان سارگون با خاك يكسان مي شود . البته اين تعداد طبق گزارشي است كه سارگون دوم توانسته بود به آن دست يابد . شايد تعداد اين دهكده ها بيش از اين باشد كه گزارش نشده است.

حمد الله مستوفي كه در حدود سال 711 هجري - قمري به فرمان خواجه رشيدالدين مسئول مالي قزوين  - زنجان  - ابهر - و طارمين  گرديده بود، در كتاب "نزهت القلوب" خود چنين آورده:

"سيم ناحيت باويل رود مشهور است و در زاويه غرب و جنوب است و بر چهار فرسنگي شهر افتاده است . ولايتي سخت نزه است و به حقيقت همچون يك باغ و ناسخ نسخه سغد سمرقند و غوطه دمشق و رشك شعب بوان و ماوشان رود همدان است و بيست و پنج ديه است و باويل و خسروشاه و ميلان و اسكو و فسقنديس از معظمات آن ناحيت است "

لازم به توضح است كه اطلاعات و آمار ديگر روستاها و آباديها در آن زمان به دست حمد الله مستوفي نرسيده است و او تنها به گزارش رسيده ا كتفا نموده است ! و توضح ديگر اينكه " اسكو " يا ساير روستاهاي ذكر شده جزء " باويل يا باويل رود " ( باويل چايي )كه حمد الله مستوفي آن را عوض    " رود باويل "- باويل رود ذكر ميكند ! نبوده است .

نقطۀ جالب توجه اینکه قدمت فعالیت بخشداری اسکو به بیش از صد سال می‌رسد، اما به صورت حقوقی در آذر ماه سال 1321  شمسی رسماً فعالیت خود را شروع می‌کند.

طبق سرشماري سال 1345 شمسي بخش اسكو جمعا" 15181 خانوار و داراي 78900 نفر جممعيت بود . اسكو در آن زمان داراي  4 دهستان ، 3 شهرك و 73 روستا بود .( فرهنگ جغرافياي آرتش جلد 4 صفحه 21 ).

در تاريخ 15/5/1368 شمسي طي نامه شماره 1859/1 بخشداري وقت اسكو در اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري فهرست دهستان ها و روستاهايي كه از بخش اسكو جدا يا الحاق گرديده اند به شرح زير اعلام مي كند :

1 - دهستان سهند به مركزيت روستاي اسفنجان مشتمل بر 6 روستا، مزرعه و مكان به اسامي زير : اسفنجان - اسكندان - آماقان ( آمقان) - آستاري (عنصرود) - كهنمي (كهنمو) - كندوان - (به غلط كندوجان ) -.

2 - گونبر ( به غلط گنبرف ) - به مركزيت روستاي اربط ( اربت يا اربد ) مشتمل بر 10 روستا بنام هاي :

 اربط - كؤهول دره سي ( دره كهل )- آغچا كؤهول (آغچه كهل ) - اوچ تپه ( سه تپه )  - ميجاراشين ( مجارشين ) - كورد آوا ( كرد آباد ) - گونبر ( گنبرف ) - قنديللي ( قنديلو ) - كه‌وَديل ( كوه دل ) - آشيستان ( آشستان ) .

3 - دهستان شوركات جنوبي به مركزيت " خاساوان "( خاصبان ) شامل 16 روستا شامل :

"خاساوان ( خاصابان ) - مهدينلي ( مهدينلو ) - زين ال آغاج ( زين الجاجيلو ) - مرجانلي ( مرجانلو ) - حسن آباد - قيشلاق ( قشلاق ) - خور خور ،- عباس آباد - علي آباد - سرين ديزه ( سرين ديزج ) - ايستكاه راه آهن زارع - شللي ( شللو ) -ايستگاه كشاورزي بيگلي ( بيگلو ) – خصيل (خاصه لر) - كرد لر .

4 - دهستان شوركات شمالي به مركزيت روستاي لاهيجان ( لاي جان ) - مشتمل بر 18 روستا به ترتيب زير :

لاهيجان - نوجه ده - آخولا - ساتيرلي ( ساتيرلو ) - مزرعه اختصاصي - تازا كند -قره تپه - بارانلي - كارخانه پياذر - يئنگي كند( ينگي كند) - ايستگاه عباس آباد - سعيد بيگ - رادار تبريز - اسفهلان - اسپيس (اسپوس) -قالاچه( قلعه چه) - شيخ حسن - دامپروري تبريز .

5 - دهستان جزيره به مركزيت روستاي ساراي ( سراي ) - مشتمل بر 7 روستا به اسامي زير : "ساراي ده - گمي چي ( كسي كه با قايق سر و كار دارد ) - آغ گون بد - بهرام آباد - قيبچاق - تيمورلو - بوراچارلي ( بوراچلو) .

6 - دهستان باويل به مركزيت روستاي كلجاه داراي 6 روستا با نامهاي :

"كلجاه - يوخاري باويل ( باويل عليا ) - آشاغي باويل ( باويل سفلا ) - بايرام - ديزه -گؤوشن ميرزا رحيم .

مضافا"قراكرجان - ورنق - اسنجان - هزه بوران - ذينجناب - الوار عليا - الوار سفلا - خواجه ديزه - و قيزيل ديزه از بخش اسكو جدا و به بخش مركزي تبريز الحاق و قريه چراغيل به بخش آذرشهر الحاق گرديدند . در حقيقت بخش اسكو قبل از آن تاريخ داراي 6 دهستان و 76 روستا بوده است . كه در تاريخ فوق الذكر به 64 روستا تنزل پيدا مي كند !

باز اطلاعات آمار ديگري  در سال 1372 شمسي از طرف شهرداري اسكو به ترتيب زير اعلام مي گردد :

"بخش اسكو با مساحت 1648 كيلومتر بالغ بر 90 هزار جمعيت و خود شهر اسكو با مساحت 175 هكتار بالغ بر 16000 هزار جمعيت و ارتفاع از سطح دريا 1570 متر  مي باشد .بر اساس تقسيمات كشوري ، اسكو يكي از نقاط شهري 17 گانه شهرستان تبريز است كه بعد از تبريز و آذرشهر پر جمعيت ترين نقطه شهرستان تبريز با 3/1 در صد جمعيت است . از نظر مساحت بعد از بستان آباد و شبستر مقام سوم را دارد .آمار موجود باز گوي آن است كه 55 در صد از جمعيت شاغل منطقه به فعاليت كشاورزي ،36 در صد به فعاليتهاي صنعت و معدن و فقط 9 در صد به بخش خدمات اشتغال دارند. در سال 1355 در جمعيت 10 سال به بالا ، اسكو بعد از شبستر از همه شهرهاي شهرستان تبريز و حتي از خود تبريز هم وضع بهتري داشته است و حدود 89 درصد از افراد با سواد در شهر اسكو و 6/86 در صد از آنان در تبريز داراي تحصيلات رسمي بودند ."

بخش اسكو با منفك شدن خسروشاه از اسكو در مورخه 17/4/1376رسما"به شهرستان مبدل گرديد و با معرفي اولين فرماندار ( اسحق اصغري) در همين تاريخ فرمانداري شهرستان اسكو فعاليت خود را شروع نمود. شهرستان اسكو با مساحت(البته اين اعداد و ارقام و اطلاعات با توجه به سياست تقسيمات كشوري هميشه متغير ميباشد)9 /1170 كيلومتر مربع از نظر مساحت شهرستانهاي آذربايجانشرقي در رتبه 14وبيش از 70000 نفر جمعيت در مقام 15قرار دارد.شهر اسكو با ارتفاع بيش از 1500 متر از سطح دريا دراي بيش از 15000 نفر  جمعيت ميباشد.  اين اطلاعات و آمار هم در سال1377 از طرف سازمان برنامه و بودجه استان تغيير يافته ومساحت شهرستان 8/1252 كيلومتر مربع كه  67/2 در صد مساحت استان را دارا است ، اعلام ميگردد. شهرستان اسكو داراي دو شهر بنامهاي "اسكو و ايلخچي و "داراي دو بخش بنامهاي بخش مركزي (اسكو) وبخش ايلخچي و داراي 5 دهستان-و تعداد 43 روستا را شامل ميشود.

در تقسيمات جديد يعني بعد از تبديل بخش به شهرستان، روستا ها و آبادي هاي خسرق _ ميلان و فسقنديس از فهرست روستا هاي بخش مركزي اسكو حذف و به محلات شهر اسكو پيوسته و بدين ترتيب در آمار جمعيت شهر اسكو تغييرات فاحشي به چشم مي خورد .

طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 شمسی جمعیت شهرستان اسکو بالغ بر 98988 نفر می‌باشد که، از این میان 50376 نفر مرد و تعداد 48612 نفر زن را شامل می‌گردد. این شهرستان دارای 30109 خانوار می‌باشد. ضمناً جمعیت شهر اسکو بر پایۀ همین آمار 16983 نفر می‌باشد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

آمار بازدیدکنندگان سایت

842253
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
2
805
2960
832977
16157
23368
842253

آی‌پی شما: 54.224.210.130
امروز: پنج شنبه، 30 شهریور 1396 - ساعت: 00:06:25

تبلیغات (2)

تالار گفتمان آذر فروم

اینجا محل تبلیغ متنی شماست

اینجا محل تبلیغ متنی شماست

اینجا محل تبلیغ متنی شماست

اینجا محل تبلیغ متنی شماست

اینجا محل تبلیغ متنی شماست

پیوندها

درباره ما

وبسایت رسمی اسکو باخیش از سال 92 به نقد و بررسی در زمینه مطالب فرهنگی ، هنری ، تاریخ و ادبیات شروع به فعالیت کرده است.

مهدی عارفی (ایشیق) :

محقق - نویسنده - شاعر

سخنان بزرگان

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى‏اش پاكيزه و گوارا مى‏گردد.