امروز : Saturday, 26 May 2018

نقد کتاب مقیمی قسمت 18 ( آخرین قسمت )

در صفحۀ 619  در باره عمده محصول باغات اسکو  چنین توضیح داده شده است :

« محصول عمده این باغات زردآلو که در ایران از نظر وسعت باغات زردآلو نسبت به وسعت منطقه شاید  اولین رتبه را داشته باشند و محصول آن به صورت خشکبار بعد از دود گوگرد دادن و خشک نمودن به کشورهای آلمان و ... صادر می گردد »

باز در اینجا برای چندمین بار متذکر می شویم که ، اگر نویسندۀ محترم در صورتی که خود از اهالی اسکو نمی بودند، خرده گیری برای ایشان شاید یک کمی مشکل می نمود ! اما از آنجائی که ایشان خود بزرگ شده این منطقه می باشند، و از طرفی ادعای یک کار تحقیقی و پژوهشی را می نمایند، لذا این موضوع، گلایه از ایشان را به چند برابر ارتقاء می دهد . همچنان که همۀ اهالی اسکو بر این امر واقفند، سالیان پیشین ( تقریباً 25 سال پیش ) درختان زرد آلو و بادام در شهر اسکو دچار آفت زدگی شدیدی گردید، که اکثر قریب به اتفاق این نوع درختان خشک شدند ! به همین خاطر روزگاری که باغات اسکو از نظر کمیت و کیفیت زردآلو و بادام در اوج محصول دهی بود و کارخانجات برگه زردآلو در تابستان مشغول کار بودند . ولی امروزه اثر چندانی از بار دهی این نوع درختان در اسکو موجود نبوده، شاید بتوان در بعضی از روستاهای شهرستان اسکو شاهد بهره برداری از چنین باغاتی شد، ولی در خود اسکو چندان اثری از باغات زردآلو موجود نمی باشد .

بدین سبب در حال حاضر کسانی که مبادرت به راه اندازی کارخانۀ برگه زردآلو در اسکو می نمایند، مجبورند این محصول را از میدان تره بار تبریز و یا از سایر مناطق تهیه بکنند !

مخابرات

در صفحۀ 643 ، در رابطه با اولین خط ارتباطی اسکو ، می خوانیم :

« در سال 1324 شمسی یک رشته سیم تلفن با کمک اهالی از تبریز به اسکو کشیده و در ادارات و در بعضی از منازل از آن استفاده    می کردند .»

با کمال تعجب در اینجا نیز رشته ارتباطی فراموش کاری متوجۀ نوک قلم ایشان شده، و در دنبالۀ همین مطالب ایشان چنین بیان داشته است:

« اولین خط ارتباطی اسکو در سال 1327 شمسی با نصب پایه های چوبی و انجام عملیات سیم کشی هوائی به وسیله اهالی در مسیر جاده اسکو - خسروشهر و استفاده از تأسیس مرکز تلفن مغناطیسی اسکو در برنامه های شرکت مخابرات ایران قرار گرفت . بالاخره در سال 1352 شمسی دستگاه تلفن مغناطیسی با حدود 400 شماره مورد بهره بردار قرار گرفت »

باید یادآور شد :

ارتباط تلفنی اسکو در سال 1319 به صورت مشترک با ادارۀ پست با استفاده از دستگاه مورس و در 1336 با استفاده از تلفن مغناطیسی ( هندی ) بین اسکو و تبریز دایر گردید، که البته از سال 1336 تا سال 1352 این ارتباط با خسروشاه مشترک بود. در سال 1354 یک شماره  FX  تبریز با کانال D  . R  ( زنگ افتادن ) در اسکو راه اندازی و در سال 135- 319 -2 به 100 تلفن شهری مغناطیسی ارتقاء پیدا نمود.*

 ------------------------------------------------------

* مخابرات شهرستان اسکو - علیرضا مناجاتی

 در پایان برای آقای مقیمی که زحمت جمع آوری مطالبی با این حجم را متحمل شده اند، همچنین برای علاقمندانی که می خواهند در راستای تاریخ و یا سایر موضوعات تحقیقی هوس قلم فرسائی داشته باشند، پیشنهاد می گردد :

 قبل از هر اقدامی باید فوت وفن موضوعات پژوهشی را تحصیل و همچنین مشورت با اهل قلم و نیز بعد از مطالعۀ گسترده در راستای مطالب جمع آوری شده انجام و بعداً جهت ویراش و اصلاح، کار را به افرادی که دارای تخصص ویرایشی و ویراستاری می باشند، بسپارند، تا از وقوع چنین فاجعۀ تاریخی و بحران ادبی از این نوع جلوگیری به عمل آید. چرا که هر نویسنده ای در قبال نسل امروزی و نسل های آیندۀ جامعۀ خویش مسئول بوده و حق خدشه دار نمودن تاریخ پر بار سرزمین خود و حتی دیگران را ندارد !

Add comment


Security code
Refresh